Montaż klimatyzacji

Montaż standardowy zawiera do :

5 mb instalacji chłodniczej

2 mb bruzdy w ścianie z mat. miękkich pod inst. chłodniczą (w tym 1,5 mb podwójnej)

0,5mb bruzdy w ścianie szczytowej żelbetowej

2 przewierty w ścianie szczytowej

grawitacyjne odprowadzenie skroplin

zasilanie z najbliższego gniazda 230V lub doprowadzonego przewodu

W przypadku rzeczywistych długości instalacji/maskownic/bruzd innych niż w/w lub modyfikacji trasy względem założeń nastąpi rozliczenie indywidualnie w zależności od warunków montażu.